• Wat is MCS ?
    MCS staat voor Multiple Chemical Sensitivity ofwel Meervoudige Chemische Overgevoeligheid.
    Mensen met MCS worden letterlijk ziek van alledaagse chemische stoffen en geuren.

publicaties

Door Geerteke de Haas

De Wereld Gezondheids Organisate (Engelse afkorting WHO) stelt dat een kwart van de kwalen en klachten waarmee mensen hun huisarts bezoeken te maken heeft met de chemicaliën in ons leefmilieu. Ook chemicaliën in alledaagse consumentenproducten zijn niet zelden verantwoordelijk voor tal van chronische ziekten, leer- en gedragsproblemen, zelfs voor kanker en zeker voor MCS (Multple Chemical Sensitvity).

Door Pieter de Lange, Noordhollands Dagblad/Dagblad Waterland – Dec. 2009
Klik hier om het artikel te openen (PDF, opent in een pop-up venster).

 

Het Meldpunt Gezondheid en Milieu organiseerde in 2008 samen met het Platform Gezondheid en Milieu een symposium getiteld ‘Patiënt en Milieu’.  De bedoeling was om burgers, vooral via patiëntenverenigingen, op de hoogte te brengen van de rol die de langzaam maar gestaag vervuilende leefomgeving speelt bij het veroorzaken of in standhouden van chronische (soms onverklaarde) klachten en ziektes.

Klik hier om het verslag met samenvattingen van de lezingen op het symposium te openen. (PDF, opent in een pop-up venster).

 

Door Erik van Stokkum, Astma Fonds (binnenkort Longfonds)
Klik hier om het artikel te openen (PDF, opent in een pop-up venster).

 

Door Dominique Trachet, PRIMO Magazine – België
Klik hier om het artikel te openen. (PDF, opent in een pop-up venster).

 

EUROPAEM (European Academy for Environmental Medicine), een organisatie van wetenschappers en artsen op het gebied van Milieugeneeskunde in Europa, organiseerde in november 2008 in Würzburg een congres over chronische multisysteemziekten (CMI). Bijzondere gast was de Amerikaanse biochemicus professor M.L.Pall. Hij heeft zich lang en intensief verdiept in biologische regelmechanismen en heeft een theorie ontwikkeld die een verklaring geeft voor het ontstaan van chronische vermoeidheid (CVS) en ziekten met overlappende symptomen, zoals chemische overgevoeligheid (MCS), fibromyalgie (FM) en posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Dit verklaringsmodel staat momenteel erg in de belangstelling bij biochemici en artsen op het gebied van milieuziekten. Daarnaast hielden verschillende milieugeneeskundigen lezingen over de relevantie van het model in de praktijk, verschillende diagnostische methoden en behandelmethoden.

Klik hier om het verslag van het congres door Mariët Ticheler te openen (PDF, opent in een pop-up venster).

 

Interview met Jessica Petermeijer door Petra Teunissen
Klik hier om het interview te openen (PDF, opent in een pop-up venster).