• Wat is MCS ?
    MCS staat voor Multiple Chemical Sensitivity ofwel Meervoudige Chemische Overgevoeligheid.
    Mensen met MCS worden letterlijk ziek van alledaagse chemische stoffen en geuren.

Het Meldpunt Gezondheid en Milieu organiseerde in 2008 samen met het Platform Gezondheid en Milieu een symposium getiteld ‘Patiënt en Milieu’.  De bedoeling was om burgers, vooral via patiëntenverenigingen, op de hoogte te brengen van de rol die de langzaam maar gestaag vervuilende leefomgeving speelt bij het veroorzaken of in standhouden van chronische (soms onverklaarde) klachten en ziektes.

Klik hier om het verslag met samenvattingen van de lezingen op het symposium te openen. (PDF, opent in een pop-up venster).