In deze review vatten we de bevindingen samen van een tweefasenonderzoek naar de prevalentie, symptomatologie en etiologie van meervoudige chemische gevoeligheden (MCS). We onderzoeken ook mogelijke triggers, het mogelijke verband tussen MCS en andere aandoeningen, en de veranderingen in levensstijl die door MCS worden veroorzaakt. De eerste fase van het onderzoek bestond uit een willekeurige steekproef van 1.582 personen uit het grootstedelijk gebied van Atlanta, Georgia, om de gerapporteerde prevalentie van overgevoeligheid voor veel voorkomende chemicaliën te bepalen. In deze fase rapporteerde 12,6% van de steekproef een overgevoeligheid. Nadere bevraging van personen met een overgevoeligheid gaf aan dat 13,5% (1,8% van de gehele steekproef) aangaf hun baan te verliezen vanwege hun overgevoeligheid. De tweede fase was een vervolgbevraging van de respondenten die aanvankelijk overgevoeligheid meldden. In deze fase ontdekten we dat personen met overgevoeligheid een verscheidenheid aan symptomen en triggers ervaren. Een significant percentage (27,5%) meldde dat hun overgevoeligheid werd geïnitieerd door blootstelling aan pesticiden, terwijl een gelijk percentage (27,5%) dit toeschreef aan oplosmiddelen. Slechts 1,4% had een voorgeschiedenis van eerdere emotionele problemen, maar 37,7% ontwikkelde deze problemen nadat de fysieke symptomen zich hadden voorgedaan. Dit suggereert dat MCS een fysiologische en geen psychologische etiologie heeft. Trefwoorden: chemisch letsel, omgevingsziekte, MCS, meerdere chemische gevoeligheden, TILT, door giftige stoffen veroorzaakt verlies van tolerantie.

Volledig artikel (Engels):

Een overzicht van een tweefasige populatiestudie van meerdere chemische gevoeligheden