Wetenschappelijk bewijs is in tegenspraak met de bevindingen en aannames van Canadian Safety Panel 6: microgolven werken door middel van spanningsafhankelijke calciumkanaalactivering om biologische effecten op niet-thermische niveaus te induceren, wat een paradigmaverschuiving ondersteunt voor microgolf/lagere frequentie elektromagnetische veldacties

Deze review beschouwt een paradigmaverschuiving op het gebied van microgolf elektromagnetisch veld (EMF) van alleen thermische effecten naar actie via spanningsafhankelijke calciumkanaalactivering (VGCC). In twee dozijn onderzoeken is aangetoond dat EMV’s van microgolven/lagere frequenties werken via VGCC-activering, omdat alle bestudeerde

Gevoelig voor geuren

Gevoelig voor geuren door sensorische hyperreactiviteit en het verband met MCSPrikkels uit de omgeving komen tot ons via het sensorische deel van ons zenuwstelsel. Sensorische zenuwen sturen impulsen (boodschappen) naar de hersenen, van waaruit als reactie boodschappen gestuurd worden naar de

Effect van blootstelling aan vluchtige organische stoffen op plasmaspiegels van neuropeptiden, zenuwgroeifactor en histamine bij patiënten met zelfgerapporteerde meervoudige chemische gevoeligheid

Plasmaspiegels van stof P, vasoactief intestinaal peptide en zenuwgroeifactor, maar niet histamine, waren verhoogd bij patiënten met zelfgerapporteerde meervoudige chemische gevoeligheid (sMCS). Blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOC) verhoogde de plasmaspiegels van alle parameters bij deze patiënten, terwijl het geen