Achtergrond: Meervoudige chemische gevoeligheid (MCS) is een medisch onverklaarbare aandoening die wordt gekenmerkt door meldingen van terugkerende niet-specifieke symptomen die worden toegeschreven aan blootstelling aan lage niveaus van veel voorkomende vluchtige chemicaliën. De etiologie van MCS is slecht begrepen, maar ontregeling van het immuunsysteem is voorgesteld als onderdeel van de pathofysiologie.

Doel: Het vergelijken van plasmaspiegels van cytokines bij Deense MCS-individuen met een gezonde, geslachts- en leeftijdsgematchte controlegroep.

Methode: Er werden bloedmonsters genomen van 150 niet-blootgestelde MCS-individuen en van 148 gezonde controles op leeftijd en geslacht. Plasmaconcentraties van 14 cytokinen, chemokinen en groei en allergeen-specifiek IgE werden gemeten. Alle deelnemers vulden op het moment van het onderzoek een vragenlijst in met vragen over MCS, psychische klachten, morbiditeit en medicatiegebruik.

Resultaten: Plasmaspiegels van interleukine-1b, -2, -4 en -6 waren significant verhoogd (P <0,001) in de MCS-groep vergeleken met controles, tumornecrosefactor-a was borderline significant (P = 0,05) verhoogd en interleukine -13 was significant verlaagd (P <0,001).

Conclusie: MCS-individuen vertoonden een duidelijk systemisch immuunmediatorprofiel met verhoogde niveaus van pro-inflammatoire cytokines en interleukine-2 en inverse regulatie van Th2-geassocieerde cytokines interleukine-4 en interleukine-13, wat wijst op laaggradige systemische ontsteking, samen met een afwijkende Th2-geassocieerde cytokinerespons waarbij geen IgE-gemedieerde mechanismen betrokken zijn.

Volledig artikel (Engels):

Een verhoogd pro-inflammatoir cytokineprofiel bij meervoudige chemische gevoeligheid