Het reactieve dysfunctiesyndroom van de luchtwegen (RADS), het reactieve dysfunctiesyndroom van de bovenste luchtwegen (RUDS), het sickbuildingsyndroom (SBS) en het meervoudige chemische gevoeligheidssyndroom (MCS) zijn overlappende aandoeningen waarbij er sprake is van een intolerantie voor chemische stoffen uit de omgeving. Het begin van deze ziekten wordt vaak geassocieerd met een initiële acute blootstelling aan chemicaliën. Om de pathofysiologie van deze aandoeningen te begrijpen, werd een studie uitgevoerd naar de nasale pathologie van personen die deze syndromen ervaren. Voorlopige gegevens geven aan dat de nasale pathologie van deze aandoeningen wordt gekenmerkt door defecten in tight junctions tussen cellen, afschilfering van het respiratoire epitheel, glandulaire hyperplasie, lymfocytische infiltraten en proliferatie van perifere zenuwvezels. Deze bevindingen suggereren een model voor een verband tussen de chronische ontsteking die bij deze aandoeningen wordt gezien en de gevoeligheid van een persoon voor chemicaliën. Er wordt een positieve feedbacklus opgezet: de ontstekingsreactie op lage niveaus van chemische irriterende stoffen wordt versterkt door de waargenomen veranderingen in het epitheel, en de epitheliale veranderingen worden gepropageerd door de ontstekingsreactie op de chemicaliën. Dit model, gecombineerd met het concept van neurogene omschakeling, heeft het potentieel om vele aspecten van RADS, RUDS, SBS en MCS op een uniforme manier uit te leggen.

Volledig artikel (Engels):

Hypothese voor inductie en verspreiding van chemische gevoeligheid op basis van biopsiestudies