Waargenomen werkzaamheid van de behandeling voor conventionele en alternatieve therapieën gerapporteerd door personen met meervoudige chemische gevoeligheid

Meervoudige chemische gevoeligheid (MCS) is een aandoening waarbij personen negatieve gezondheidseffecten ervaren in meerdere orgaansystemen door blootstelling aan lage niveaus van veel voorkomende chemicaliën. Hoewel de symptomen die door bepaalde chemicaliën worden ervaren van persoon tot persoon verschillen, zijn ze

Provocaties met parfum in de ogen veroorzaken luchtwegsymptomen bij patiënten met sensorische hyperreactiviteit

Achtergrond: In eerdere onderzoeken hebben we aangetoond dat patiënten met een voorgeschiedenis van sensorische hyperreactiviteit astma-achtige symptomen ontwikkelen bij blootstelling aan sterke geuren, zelfs als ze geen geur kunnen ruiken. Methoden: Voor studie van mogelijke pathofysiologische mechanismen achter sensorische hyperreactiviteit