Plasmaspiegels van stof P, vasoactief intestinaal peptide en zenuwgroeifactor, maar niet histamine, waren verhoogd bij patiënten met zelfgerapporteerde meervoudige chemische gevoeligheid (sMCS). Blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOC) verhoogde de plasmaspiegels van alle parameters bij deze patiënten, terwijl het geen effect had bij normale proefpersonen of patiënten met atopisch eczeem/dermatitissyndroom (AEDS). Blootstelling aan VOS versterkte ook de door histamine geïnduceerde respons van de huid op de huid bij patiënten met sMCS, terwijl dit niet het geval was bij normale of AEDS-patiënten. Deze resultaten geven aan dat blootstelling aan VOS neurogene ontsteking kan versterken met gelijktijdige versterking van histamine-geïnduceerde reacties.

U kunt bij ScienceDirect het volledige artikel kopen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S143846390470276X

Effect van blootstelling aan vluchtige organische stoffen op plasmaspiegels van neuropeptiden, zenuwgroeifactor en histamine bij patiënten met zelfgerapporteerde meervoudige chemische gevoeligheid