Doel: Deze studie werd uitgevoerd om de definitie van meervoudige chemische gevoeligheid (MCS) in het echte leven te bevestigen: dat meerdere symptomen in meerdere organen worden veroorzaakt door blootstelling aan, en verbeterd door het vermijden van, meerdere chemicaliën op lage niveaus. We gebruikten de Ecological Momentary Assessment om alledaagse symptomen te monitoren en de actieve bemonstering en passieve bemonsteringsmethoden om de blootstelling aan chemische stoffen in het milieu te meten.

Methoden: Achttien patiënten met MCS, gediagnosticeerd volgens de consensuscriteria van 1999, en 12 gezonde controles namen deel aan deze studie. Veertien patiënten en 12 controles ondergingen een week meting van fysieke en psychologische symptomen en van de niveaus van blootstelling aan verschillende chemicaliën. Lineaire gemengde modellen werden gebruikt om de hypothesen met betrekking tot het symptoomprofiel van MCS-patiënten te testen.

Resultaten: Sommige oorzakelijke chemicaliën werden gedetecteerd bij 11 van de 14 MCS-patiënten. Twee andere patiënten rapporteerden geen overgevoeligheidsepisodes, terwijl passieve bemonstering veel minder blootstelling aan chemicaliën vertoonde dan controlepersonen. Een ander onderwerp meldde episodische symptomen, maar werd uitgesloten van de volgende analyses omdat er geen mogelijke chemische stof werd gedetecteerd. Elf van de 17 fysieke symptomen en alle vier de stemmingssubschalen die werden onderzocht, werden significant verergerd in het interview op basis van “door de patiënt geïnitieerde symptoomprompts”. Aan de andere kant waren er geen verschillen in fysieke symptomen of stemmingssubschalen tussen MCS-patiënten en controlepersonen in het interview op basis van “willekeurige aanwijzingen”.

Conclusies: MCS-patiënten hebben geen somatische of psychologische symptomen onder chemicaliënvrije omstandigheden, en symptomen kunnen alleen worden uitgelokt bij blootstelling aan chemicaliën.

Volledig artikel (Engels):

Symptoomprofiel van meervoudige chemische gevoeligheid in het werkelijke leven