Het Meldpunt Gezondheid en Milieu organiseerde in 2008 samen met het Platform Gezondheid en Milieu een symposium getiteld ‘Patiënt en Milieu’.  De bedoeling was om burgers, vooral via patiëntenverenigingen, op de hoogte te brengen van de rol die de langzaam maar gestaag vervuilende leefomgeving speelt bij het veroorzaken of in standhouden van chronische (soms onverklaarde) klachten en ziektes.

Symposium ‘Patient & Milieu’ door MGM en PGM